Dünyanın hızla değiştiği bir

dönemden geçiyoruz. Zamanı

artık insanlara yetmediği

görülmekte ve ulaşılmak

istenilen hedeflere daha çabuk

ulaşmak gereği doğmuştur. Artık

hayatımızın bir parçası haline

gelen bilgisayar ve internet

vazgeçilmezimiz olmuştur.

Bu ortamda web siteleri

en hızlı iletişim ve tanıtım aracı

haline gelmiştir. Bu konuda

katkıda bulunmak amacı ile web

tasarımı çalışmalarımızı da

sürdürmekteyiz.