Yapıma başlamadan önce, tanıtılacak firma, ürün veya

hizmet ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılarına kadar saptanır.

Gerektiği şekilde ve zamanında oluşturulabilmesi için

uygun bir plan yapılır ve bu plana uymaya çalışılır.