Basımevinde baskı
(Offset Matbaa)

Ajansımızda yaratılan düşünce ve görsellerin, titizlikle son teknoloji makinelerde basılması taahhüt edilmekte, kalite kontrolu yapılarak denetlenmekte ve garantimiz altında zamanında müşteriye teslim edilmektedir

Bilgisayardan baskı
(Dijital baskı)
Adedi az olan işlerde dijital baskı daha uygun olduğu için az adetli poster gibi işlerin itina ile basılmasını taahhüt etmekte ve garantimiz altında teslim etmekteyiz.

Kağıt dışı malzemelere baskı
(Serigrafi)

Diğer yöntemlerle basılamayan işlerin serigrafi usulü ile basımıda taahhüdümüz ve garantimiz altında uygulanır. (Pvc üzerine, çakmak, kalem, anahtarlık gibi)